Selecteer een pagina
Health Innovation School Brabant

Health Innovation School Brabant

Terug Health Innovation School Brabant Algemeen SamenwerkingenHoe zorgen we ervoor dat de gezondheidszorg in Brabant betaalbaar, op maat en kwalitatief op niveau blijft? Afgelopen jaar zijn vijftig innovatoren binnen de gezondheidszorg hiermee aan de slag gegaan in de...
GGzE Nestor en Programma Precies!

GGzE Nestor en Programma Precies!

Terug GGzE Nestor en Programma Precies! Algemeen SamenwerkingenVeel organisatie hebben er mee te maken: schrijnende situaties als gevolg van stagnatie in doorstroming van de (spoed)zorg voor thuiswonende ouderen. Er heerst een groot gevoel van urgentie om dit te...
Intersectoraal FACT team

Intersectoraal FACT team

Terug Intersectoraal FACT team Algemeen SamenwerkingenCombinatie Jeugdzorg, Amarant en GGzE hebben een intersectoraal FACT team opgericht om jonge mensen met een licht verstandelijke beperking en (ernstige) psychiatrische problematiek en/of opgroei- en...
Organisatie

Organisatie

Terug Organisatie Algemeen Het middelpunt van onze organisatie vormen de cliënten en hun naasten. De zorg aan cliënten wordt geleverd door zo’n 100 zelforganiserende teams. De teams maken onderdeel uit van in totaal 14 eenheden. Zij worden gefaciliteerd door integraal...
Besturing

Besturing

Terug Besturing Algemeen De raad van bestuur bestuurt onder toezicht van de raad van toezicht en in goed overleg met de binnen GGzE functionerende adviesorganen. Het bestuur, bestaande uit Joep Verbugt en Machteld Ploeg, is eindverantwoordelijk voor de algemene gang...