Selecteer een pagina
37 Algemeen - RvB nieuw

Besturing

Algemeen

De raad van bestuur bestuurt onder toezicht van de raad van toezicht en in goed overleg met de binnen GGzE functionerende adviesorganen. Het bestuur, bestaande uit Joep Verbugt en Machteld Ploeg, is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, beleidsvorming en beleidsuitvoering van GGzE en vormt een collegiaal bestuur waarbij één van de leden, Joep Verbugt, is benoemd als voorzitter. Binnen de raad van bestuur is er geen sprake van portefeuilleverdeling, maar een verdeling van aandachtsgebieden. De besluitvorming over onderwerpen vindt plaats in de wekelijkse vergadering van de raad van bestuur waar ook de geneesheer-directeur bij aanwezig is. De raad van bestuur streeft naar een zo groot mogelijk transparantie. Daarom wordt het verslag van de wekelijkse vergadering op LISA, het intranet van GGzE, gepubliceerd.

Raad van bestuur GGzE over 2020:

Bekijk de film:

De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van GGzE in relatie tot de maatschappelijke functie van GGzE. De raad beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring, financiële expertise, inzicht in de (kwaliteit van) zorg en aangrenzende maatschappelijke sectoren. De raad van toezicht heeft verschillende deelcommissies: de commissie kwaliteit, HRM en veiligheid (KHV), de commissie governance, de auditcommissie, de innovatiecommissie en de remuneratiecommissie.

Raad van toezicht GGzE over 2020:

Bekijk de film:

Raadpleeg de website van GGzE voor het meeste actuele overzicht van de samenstelling en nevenfuncties van de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Deel artikel:

Besturing

Algemeen