Selecteer een pagina
09 Algemeen - health innnovation

Health Innovation School Brabant

Algemeen

Samenwerkingen
Hoe zorgen we ervoor dat de gezondheidszorg in Brabant betaalbaar, op maat en kwalitatief op niveau blijft? Afgelopen jaar zijn vijftig innovatoren binnen de gezondheidszorg hiermee aan de slag gegaan in de Health Innovation School (HIS) Brabant wat draait om het bevorderen van samenwerking op het gebied van (systeem)innovatie in de zorg en welzijn. De drie pijlers van de Health Innovation School zijn het stimuleren van een innovatieve manier van denken, het uitwisselen van kennis en vaardigheden en het bevorderen van samenwerking in netwerken. GGzE heeft samen met Coöperatie Slimmer Leven en Care Innovation Center de kick-off georganiseerd op landgoed De Grote Beek waarna door corona de rest van het opleidingsprogramma online doorgang heeft gevonden.

Deel artikel:

Health Innovation School Brabant

Algemeen