Selecteer een pagina
11 Algemeen - FACT

Intersectoraal FACT team

Algemeen

Samenwerkingen
Combinatie Jeugdzorg, Amarant en GGzE hebben een intersectoraal FACT team opgericht om jonge mensen met een licht verstandelijke beperking en (ernstige) psychiatrische problematiek en/of opgroei- en opvoedproblematiek in de jeugdzorgregio Zuidoost-Brabant vanuit meerdere disciplines te ondersteunen. Zij vallen nu vaak tussen wal en schip omdat zij vanwege hun problematiek zorg vanuit meerdere organisaties nodig hebben. In de praktijk worden deze jongeren nu vaak (door)verwezen van organisatie naar organisatie zonder dat er een centrale regie op hun behandeling of begeleiding is. Met hulp van het Intersectoraal FACT-team Jeugd kunnen zij weer naar vermogen functioneren en meedoen in de samenleving op een wijze die bij hen past en veilig is.

Deel artikel:

Intersectoraal FACT team

Algemeen