Selecteer een pagina
01 Algemeen - voorwoord

Voorwoord

Algemeen

2020 stond vrijwel volledig in het teken van het coronavirus. Het was een jaar met enorm veel impact voor cliënten en hun naasten, maar ook voor medewerkers van GGzE. Het was tijd voor een pas op de plaats en bracht ons hele bijzondere en inspannende maanden, maar ook maanden waar we met trots op terug kunnen kijken over hoe we als GGzE met deze crisis om zijn gegaan en er met elkaar uitkomen. We zijn onze collega’s dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet en het harde werk dat door iedereen verzet is.

De coronacrisis heeft nog meer dan ooit doen inzien dat mentale gezondheid minstens zo belangrijk is als fysieke gezondheid. Het heeft doen inzien dat hetgeen normaal vanzelfsprekend was, bijzonder is geworden. Dat je het kleine leert waarderen en geniet van wat wél kan. In een tijd waarin je sterk op elkaar bent aangewezen is het niet alleen van belang zelfredzaamheid te bevorderen, maar juist te richten op samenredzaamheid. GGzE maakt zich immer sterk om een community voor mentale kracht te zijn en wil graag als aanjager het belang van voorkomen laten inzien in plaats van verhelpen en versterken. We zijn trots om ook gedurende de coronacrisis positiviteit uit te blijven stralen en de zorg zo goed mogelijk te hebben laten doorlopen. De crisis had als gevolg dat plannen bijgesteld of andere keuzes gemaakt dienden te worden. Maar met elkaar hebben we veerkracht laten zien en zijn we er in geslaagd met relatief weinig besmettingen de crisis uit te komen. En met elkaar zijn we er in geslaagd om in een bijzonder moeilijk jaar met veel nieuwe uitdagingen terug te kunnen kijken op een inhoudelijk als uiteindelijk ook financieel goed jaar. 

2020 is het tweede jaar van het huidige meerjarenperspectief met als doelstelling ‘Van inspiratie naar realisatie’, met de drie Planetree pijlers betere zorg, helende omgeving en een gezonde organisatie als kapstok. Met dit jaarverslag blikken we graag terug op een periode waarin we onder uitdagende omstandigheden er met elkaar het beste van gemaakt hebben en waarbij we met vertrouwen uitkijken naar wat op ons wacht. We hebben de  belangstelling voor mentale gezondheid zien groeien en zetten ons graag in om ook komende periode te werken aan mentale vooruitgang. Daarin hebben we als samenleving veel te winnen.

Met vriendelijke groet,

Joep Verbugt, voorzitter raad van bestuur GGzE
Machteld Ploeg, lid raad van bestuur GGzE

Deel artikel:

Voorwoord

Algemeen