Selecteer een pagina
05 samenwerking huisartsen

Samenwerking met huisartsen

Betere zorg

Huisartsen spelen een cruciale rol in het zorgnetwerk van onze cliënten. Zij kennen de cliënten en hun sociale omgeving goed, zijn vaak de eerste waar de burger met psychische klachten naartoe gaat en de huisarts is meestal ook langere tijd betrokken. Als GGzE vinden we de samenwerking met huisartsen belangrijk. Niet alleen door cliënten die door de huisartsen verwezen worden zo snel en goed mogelijk te behandelen, maar ook door de huisarts te ondersteunen in de diagnostiek en verwijzing en met consultaties en het aanbieden van laagdrempelige toegankelijke online behandelingen. Het uitbouwen en versterken van de samenwerking met de huisartsen is een belangrijk onderdeel van onze ambities voor netwerkzorg in de wijk.

Deel artikel:

Samenwerking met huisartsen

Betere zorg