Selecteer een pagina
07 Algemeen - dae

Samenwerking met Design Academy

Algemeen

Samenwerkingen
GGzE gaat met Design Academy Eindhoven (DAE) een unieke driejarige samenwerking aan onder de werktitel ‘Bruggen bouwen in de community: van mondiale kennis naar lokale mentale kracht’. De samenwerking loopt tot 2023 en behelst het gemeenschappelijk creëren van meerwaarde voor studenten van DAE en cliënten van GGzE. GGzE beoogt dat er op een creatieve, baanbrekende manier naar mentale gezondheidsvraagstukken wordt gekeken. Raf De Keninck, College van Bestuur en onderwijsdirecteur DAE: “Studenten zullen – samen met cliënten en medewerkers van GGzE – sociale innovaties ontwikkelen. Innovaties die de weg vrij maken voor een meer inclusieve samenleving.”

GGze zet in op een duurzame en langere samenwerking, omdat dit bijdraagt aan het creëren van vertrouwen en een nauwere samenwerking tussen cliënten en medewerkers van GGzE en studenten van DAE. De samenwerking beslaat een aantal projecten, waaronder een jaarlijks uit te reiken GGzE Planetree Stimuleringsprijs voor een DAE-student, een inhoudelijk seminar rondom mentale gezondheid en lezingen en werkbezoeken aan diverse locaties van GGzE, waaronder Landgoed De Grote Beek. In 2022 zwermt een groep van 40/50 studenten een heel semester uit over alle onderdelen van GGzE om samen met medewerkers en cliënten concepten, ideeën en producten te ontwikkelen die ten goede komen aan degenen bij wie de mentale gezondheid het meest onder druk staat.

Bestuursvoorzitter GGzE Joep Verbugt: ”Als GGzE bouwen we samen met anderen aan een community voor mentale kracht. En daarin werken we graag samen met regionale partners. Om die reden gaan we de komende drie jaar een prachtige samenwerking aan met Design Academy Eindhoven.”

Bekijk de film:

Deel artikel:

Samenwerking met Design Academy

Algemeen