Selecteer een pagina
38 Algemeen - organogram

Samen beleid maken

Algemeen

Centrale cliëntenraad
GGzE betrekt cliënten en medewerkers vanaf het begin bij beleidsontwikkeling (samen beleid maken). Voor heel GGzE doen we dit met de Centrale Cliënten Raad (CCR). Wanneer het gaat om vraagstukken die in een eenheid spelen gebeurt dit met de eenheidsraden.

In 2020 heeft de CCR 10 adviezen gegeven. De adviezen van de CCR zijn  doorgaans positief doorgaans met een aantal voorwaarden. De adviezen hadden onder andere betrekking op dagbesteding, klachtenregeling en verhuizingen. 

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad van GGzE is actief en betrokken. In 2020 heeft de OR 7 keer positief advies en 1 keer negatief advies gegeven en zich 1 keer onthouden van het geven van advies. Daarnaast was er sprake van 1 positief instemmingsverzoek en 1 negatief instemmingsverzoek. De adviezen en instemmingen betroffen onderwerpen als (interne) verhuizingen, benoemingen en dagbesteding. Tevens heeft de OR een initiatiefvoorstel ingediend gericht op generatiebeleid oudere medewerkers.

Staven
GGzE beschikt over verschillende staven (medische staf, psychologische staf, verpleegkundige staf, agogische staf en sinds 1 oktober 2020 een ervaringsdeskundige staf). Deze staven adviseren gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur over vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Deel artikel:

Samen beleid maken

Algemeen