Selecteer een pagina
35 Gezonde organisatie - rechtzaken

Rechtszaken voor betere zorg

Gezonde organisatie

De branchevereniging voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland startte samen met GGzE en andere GGZ-instellingen een rechtszaak tegen de Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Aanleiding was de nieuwe inkoopsystematiek van de zorgkantoren voor de jaren 2021-2023, bedoeld voor zorg die valt onder de wet langdurige zorg (WLZ). Invoering van dat systeem zou tot grote onzekerheid leiden als het gaat om de vergoeding voor ouderenzorg, met name verpleeghuiszorg.

Samen met andere forensische klinieken spande De Woenselse Poort begin dit jaar ook een kort geding aan tegen de overheid. En met succes: de rechter bepaalde dat het ministerie van Justitie en Veiligheid niet zomaar mocht korten op zware forensische zorg. Het is heel ongebruikelijk dat zorgaanbieders zo’n zaak aanspannen tegen de overheid. De Woenselse Poort en andere klinieken zeiden dat ze door de korting gedwongen zouden worden om patiënten onverantwoord vroeg uit de kliniek te laten.

Deel artikel:

Rechtszaken voor betere zorg

Gezonde organisatie