Selecteer een pagina
30 Gezonde organisatie - leefstijl

Leefstijl en vitaliteit

Gezonde organisatie

Leefstijl en vitaliteit staan volop in de belangstelling. Ook binnen GGzE staat dit veelomvattende thema hoog op de agenda, zowel voor cliënt als medewerker. Denk aan aandacht voor optimale voeding, voldoende beweging, belemmerende  gewoontes, regelmatige herstelmomenten, positief denken, ondersteunende relaties en zinvol leven. Diverse eenheden hebben concrete doelstellingen in hun jaarplan opgenomen m.b.t. gezonde leefstijl en ook op LISA, het intranet van GGzE, wordt veel aandacht besteedt aan een gezonde leefstijl en vitaliteit voor zowel medewerkers als cliënten. Zogenoemde ‘aandachtsfunctionarissen’ uit de afdelingen besteden met cliënten aandacht aan gezonde voeding en bewegen.

Bekijk de film:

Voor medewerkers van GGzE is het sinds januari 2020 mogelijk om te sporten bij Fit20. Dit is een High Intensity Training (HIT) van 20 minuten onder begeleiding van een personal trainer. Je traint één keer per week, op afspraak, in je gewone kleren in een sportruimte op De Grote Beek. In 2020 zijn ruim 100 medewerkers gestart met Fit20 en inmiddels kunnen ook cliënten er gebruik van maken!

Deel artikel:

Leefstijl en vitaliteit

Gezonde organisatie