Selecteer een pagina
18 Betere zorg - ketenveldnorm

Ketenveldnormen

Betere zorg

Zij vallen nu vaak tussen wal en schip; mensen met gevaarlijk gedrag door een psychische stoornis of een verstandelijke beperking. Of beide. Mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben en dus onder ‘reguliere’ financieringsstromen vallen, maar die wel forensische behandeling en begeleiding nodig hebben. Continuïteit van zorg blijft nodig. Daar wordt aan gewerkt.

GGzE en De Woenselse Poort voeren in Oost-Brabant regie op de implementatiepilot ‘ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’, onder aansturing van de regionale Programmaraad Zorg & Veiligheid. Afgelopen periode is gewerkt aan een aantal belangrijke randvoorwaarden voor het goed kunnen uitvoeren van de ketenveldnorm. Voor wat betreft de financiering gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport helpen. Met de Zorg- & Veiligheidshuizen in de regio is een aangepaste werkwijze ontwikkeld voor het aanmelden van iemand voor de ketenveldnorm. Inmiddels zijn alle elf regio’s in Nederland aan de slag met het implementeren van de ketenveldnorm. Ervaringen van de vier pilotregio’s worden daarbij benut.

Deel artikel:

Ketenveldnormen

Betere zorg