Selecteer een pagina
19 Helende omgeving - green deal

Green Deal Zorg 2.0

Helende omgeving

In 2020 heeft GGzE het bronzen niveau van het Keurmerk  Milieuthermometer behaald voor Landgoed De Grote Beek met ruim 70 locaties. Bij het behalen van het certificaat op De Grote Beek zijn er een aantal milieumaatregelen uitgevoerd op het gebied van afvalscheiding, inkoop groene stroom, opslag gevaarlijke stoffen en plaatsing van led verlichting. Deze lijn wordt verder doorgezet. Op De Grote Beek zijn al zeer positieve resultaten zichtbaar op gebied van scheiden van verschillende stromen. Zo is er een forse toename van recyclebare materialen te zien en een afname van restafval.

Bekijk de film:

Deel artikel:

Green Deal Zorg 2.0

Helende omgeving