Selecteer een pagina
02 Corona - online behandelen

Ervaringen met verplichte zorg

Algemeen

Wet verplichte GGz
Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Deze wet regelt de verplichte zorg voor mensen die vanwege psychische problemen ernstig nadeel veroorzaken voor zichzelf of de omgeving. Een jaar ervaring leert hoe de wet in de praktijk functioneert. Geneesheer -directeur Joris Hendrickx neemt je mee in de bevindingen.

Bekijk de film:

Deel artikel:

Ervaringen met verplichte zorg

Algemeen