Selecteer een pagina
Categorie pijlers

Betere zorg

Betere zorg

Betere zorg binnen Planetree staat voor mensgerichte zorg en liefdevolle bejegening. Dit kan alleen als cliënten en naasten zoveel mogelijk centraal worden gesteld, zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van cliënten en naasten. Aandachtspunten hierbij zijn eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie, uitstekende behandeling en zorg, gezond eten, drinken en bewegen en aanvullende zorg en zingeving.

Er is aan een groot aantal initiatieven gewerkt om mensgerichte zorg te versterken en uit te bouwen. Er wordt gewerkt aan vernieuwing van (transdiagnostische) zorg waarbij cliënten zoveel mogelijk de benodigde zorg dichtbij huis ontvangen, maar ook aan hoe de zorg aan de klinische patiënt verbeterd kan worden. De ingezette lijn rondom digitalisering ten behoeve van kwaliteit van zorg, doelmatigere inzet van medewerkers en groei van aantal cliënten wat digitaal behandeld wordt is door de Corona crisis in een versnelling gekomen. Belangrijk zijn ook de initiatieven die het herstel en het weer kunnen participeren in de maatschappij van cliënten ondersteunen. Samenwerking is hierin van belang. Tijdens (online) symposia en webinars delen we onze kennis met zorgpartners, stakeholders en andere geïnteresseerden.

Deel artikel:

Betere zorg

Betere zorg