Selecteer een pagina
04 Afstemming regionaal sociaal domein

Afstemming regionaal sociaal domein

Algemeen

De gemeente Eindhoven heeft ten tijde van de eerste golf COVID-19 snel en pragmatisch een ‘crisisteam sociaal domein’ opgezet. Een vertegenwoordiging van alle sectoren vanuit welzijn, politie en zorg, onder voorzitterschap van Yvonne Bieshaar, directeur sociaal domein. Een plek waar snel samenwerkingen besproken konden worden, stand van zaken in de diverse instellingen, maar zeker ook sectoren, werden gedeeld. Er werd samen opgetrokken, slim gekeken naar inzet van capaciteit. Ook GGzE heeft hierin geparticipeerd. Snelle samenwerking t.a.v. ruimtes, zorg om jeugdigen en hun gezinnen en signalen vanuit de politie hebben bijgedragen aan korte lijnen en snelle actieve inzet in het sociaal domein van de regio Eindhoven.

Deel artikel:

Afstemming regionaal sociaal domein

Algemeen